• Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty:


1. Wszystkie reklamacje i zwroty należy zgłaszać na maila reklamacje@swiatburka.pl. W zgłoszeniu proszę podać numer zamówienia oraz telefon kontaktowy. 

2.
Obsługa sklepu po otrzymaniu zgłoszenia w zależności od reklamowanego \ zwracanego produtku poinstruuje o dalszym procesie postępowania.   

3. Ewentualny zwrot produktów lub przesłanie ich w ramach procesu reklamacyjnego odbywa się na koszt kupującego.
  • Sklep zamknięty

Prace serwisowe